NADACE CARING HANDS

Nadace Caring Hands se zaměřuje na odhodlání něco změnit, které je společnosti Kyäni vlastní: Dejte naději dětem v nouzi tak, že jim usnadníte přístup k potravinám, hygienickým prostředkům a vzdělání. Od svého založení v roce 2010 se Caring Hands snaží poskytovat naději těm, kteří ji nemají, a zlepšovat životy lidí po celém světě. Společnost Caring Hands je podporována zaměstnanci, Obchodními Partnery a Zákazníky Kyäni. Společně ovlivňujeme stav věcí.

O CARING HANDS

Caring Hands poskytuje služby po celém světě, pomáhá v případě katastrof, koordinuje práci v našich vlastních komunitách a pořádá každoroční výlety, aby byla užitečná tam, kde ji nejvíce potřebují.

Společnost Kyani využila své odborné znalosti v oblasti výživy a zemědělství k vývoji základních výživových balíčků Potato Pak, které nadace Caring Hands věnuje těm, kteří nemají peníze na jídlo. Každá porce Potato Paku je obohacena o více než 10 gramů bílkovin a 34 gramů sacharidů spolu se základními vitamíny a minerály, díky čemuž poskytuje životně důležitou výživu lidem, kteří nemají možnost se sami živit. Splňuje také všechny nutriční požadavky na kompletní jídlo stanovené Světovým potravinovým programem.

S pomocí dárců z celého světa poskytla Caring Hands více než tři miliony jídel Potato Pak dětem a dalším potřebným na celém světě.

Kyäni také plní své poslání spočívající ve zlepšování přístupu ke vzdělání tím, že modernizuje a staví školy v oblastech, které jsou příliš chudé na to, aby uspokojovaly vzdělávací potřeby místních dětí. V mexickém regionu Chiapas Kyäni také vybudovala několik vzdálených univerzitních center, které umožňují lidem v těchto oblastech dokončit vysokoškolské vzdělání online. Těchto univerzitních programů se účastní více než 150 studentů a ti, kteří absolvovali, přinášejí do svých komunit naději i prosperitu tím, že zakládají podniky, zaměstnávají místní lidi a podporují svá rodná města.

PARTNEŘI CARING HANDS

Jak Caring Hands rostla a snažila se rozšířit svou působnost po celém světě, navázala vztahy s dalšími charitativními organizacemi s odbornými znalostmi a infrastrukturou, které jí pomáhají plnit její cíl spočívající v přinášení naděje dětem v nouzi zlepšováním přístupu k výživě, hygieně a vzdělání.

CONVOY OF HOPE

V roce 2017 Caring Hands uzavřela partnerství s Convoy of Hope (Konvoj naděje), humanitární organizací, která různými způsoby slouží potřebným. Convoy of Hope dodává potraviny, vodu a zdravotnické potřeby do oblastí postižených přírodními katastrofami i dlouhodobou chudobou a ve spolupráci s nadací Caring Hands a Kyäni doručila stovky tisíc porcí Potato Paků darovaných našimi Obchodními Partnery a Zákazníky tam, kde je jich třeba. Díky Convoy of Hope byla společnost Caring Hands schopna uspokojit naléhavé potřeby a bojovat proti přetrvávající chudobě po celém světě.

ČERVENÝ KŘÍŽ

Nadace Caring Hands spolupracuje s Červeným křížem v různých zemích po celém světě, aby pomohla zajistit dodávky Potato Paků a také dalších nouzových zásob včetně hygienických balíčků tam, kde je jich nejvíce potřeba. V roce 2016 darovala společnost Caring Hands 7 200 porcí maďarskému Červenému kříži. Předtím několik dobrovolníků sloužilo také v místním centru Červeného kříže. Červený kříž udělil Kyäni za toto humanitární úsilí ocenění.

Idahoan

Kyäni a Caring Hands se za účelem výroby Potato Paků, vysoce výživného a lahodného hotového jídla baleného v sáčcích, které lze doručit ve velkém množství všude tam, kde je potřeba, po celém světě, spojily se společností Idahoan. Idahoan vyrábí sušené bramborové produkty se stabilní trvanlivostí již od roku 1951. Díky inovativnímu procesu si tento vysoce kvalitní produkt udrží přirozenou chuť a texturu a snadno se skladuje.

GLOBÁLNÍ DEN CARING HANDS

Každý rok Caring Hands vybízí Obchodní Partnery a Zaměstnance Kyäni, aby si vyhradili jeden den na to, aby pomohli místní komunitě a udělali něco, co jí poslouží. Výsledkem je, že za posledních několik let bylo po celém světě zorganizováno a dokončeno téměř tisíc projektů.

Obětaví Partneři a Zaměstnanci Kyäni dělali vše od poskytnutí jídla bezdomovcům přes návštěvy seniorů, malování bytů až po rozdávání hygienických balíčků. Společně jsme uklidili parky, podpořili vylepšení škol a doručili jídla a produkty Kyäni lidem v desítkách zemí. Tyto služby nám pomáhají být prospěšní našim komunitám a jsou realizací závazku společnosti Kyäni dělat svět lepším.

Přinášíme naději dětem v nouzi.

DOBROVOLNICKÉ MISE

Nadace Caring Hands investuje čas a zdroje na to, aby dosáhla dlouhodobé změny v celých komunitách, které potřebují pomoc a naději. Caring Hands pravidelně sponzoruje výlety, na kterých mohou Obchodní Partneři a Zákazníci věnovat svůj čas, energii a talent zlepšování života druhých. Dobrovolnické mise Caring Hands se konaly po celém světě, v Jižní a Střední Americe, Evropě i Asii. Caring Hands bude i nadále ovlivňovat životy lidí v komunitách v nouzi dnes i v budoucnu. Podívejte se níže, jak naše mise probíhaly!