Soulad s předpisy Kyäni

 • Záruka na spokojenost s produktem poskytovaná Zákazníkům (netýká se Obchodních Partnerů)

  Kyäni na všechny produkty zakoupené Zákazníky nabízí stoprocentní (100%) třicetidenní (30denní) záruku spokojenosti s vrácením peněz (kromě nákladů na doručení). Zákazníci musí všechny vypotřebované i nevypotřebované produkty společnosti Kyäni vrátit. Distribuční centrum společnosti Kyäni zpracuje všechny vratky a refundace do třiceti dnů po obdržení produktu.

  Vezměte prosím na vědomí, že veškerý prodej produktů, který byl ze strany společnosti ukončen nebo který je sezónní povahy nebo se týká speciálního propagačního produktu, je konečný, přičemž dané produkty nelze vrátit ani vyměnit.

  Na produkty je poskytována záruka po dobu nejméně 30 dnů od data jejich zakoupení, a to zejména proto, že produkty Kyäni jsou vyrobeny z přírodních složek a nemusí být znovu prodejné, neboť podléhají zkáze, a pokud jsou otevřené, nesprávně skladované či nejsou vrácené v původním obalu, jsou v neprodejném stavu.

  Všechny charitativní dary včetně Potato Paků jsou po uplynutí 14denní lhůty na odstoupení od smlouvy definitivní a nevratné.

  Zákazníkům není povoleno prodávat produkty pod jejich tržní hodnotou ani používat k dalšímu prodeji produktů Kyäni stránky jako eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace nebo stránky podobného internetového prodejce.

 • Vracení zásob ze strany Obchodních Partnerů

  Obchodní Partneři mají 14 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy o nezávislém obchodním partnerství na to, aby od smlouvy odstoupili bez udání důvodu, a aniž by byly aplikovány jakékoli sankce, za předpokladu, že Kyäni o tomto rozhodnutí písemně informují před uplynutím lhůty.

  V případě dobrovolného ukončení, nebo zrušení smlouvy o nezávislém obchodním partnerství buď podle předchozího odstavce, nebo podle článku 11.c této smlouvy Kyäni od Obchodního Partnera odkoupí zpět jakoukoli část aktuálně obchodovatelného inventáře, kterou si Obchodní Partner od Kyäni zakoupil v předchozích dvanácti měsících. Cena zpětného odkupu bude činit 90 procent kupní ceny zaplacené Obchodním Partnerem. Náklady zaplacené za odeslání produktů Obchodnímu Partnerovi a za vrácení produktů společnosti Kyäni ponese Obchodní Partner a nebudou refundovány. Kyäni nebude zpětně odkupovat zásoby Obchodních Partnerů, kteří ukončili smlouvu z nějakého důvodu.

  Pro účely smlouvy se za součást zásob, které jsou předmětem zpětného odkupu, považují všechny produkty vyrobené společností, propagační materiály, startovací balíčky nebo jiné prodejní pomůcky, které si Obchodní Partner od Kyäni zakoupil. Zásoby však nezahrnují žádné produkty Potato Pak.

  Ustanovení o zpětném odkupu uvedená v tomto oddílu se nevztahují na žádné zásoby, které aktuálně nejsou prodejné. Aktuálně prodejné zásoby nezahrnují zásoby, které jsou po datu expirace, které mají poškozený, nebo odstraněný ochranný uzávěr, které byly otevřeny nebo částečně spotřebovány, které společnost přestala vyrábět či mají sezónní charakter nebo v případě, že se jedná o speciální propagační produkt. Pokud si Obchodní Partner nevyzvedne výrobky, které jsou později podle této smlouvy odkoupeny, nebo vráceny (pokud byla objednávka odmítnuta, byla uvedena nesprávná adresa, nebo telefonní číslo, doručení se nezdařilo, nebo z jiného důvodu), bude Obchodnímu Partnerovi účtován správní poplatek ve výši 16 EUR (+ DPH), přičemž uhradí náklady na doručení produktu a za jeho vrácení společnosti Kyäni.

  Obchodní Partner musí všechny produkty společnosti Kyäni odeslat nejpozději do 14 dnů poté, co od společnosti Kyäni obdrží e-mailovou výzvu, aby tak učinil. Obchodní Partner však během doručování produktů nese riziko ztráty.

  NOP není povoleno prodávat produkty pod jejich tržní hodnotou nebo používat k dalšímu prodeji produktů Kyäni stránky jako eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace nebo stránky podobného internetového prodejce.