FAQ

Jako nezávislý Obchodní Partner Kyäni jste často prvním člověkem z Kyäni, s nímž se lidé setkají. Proto vás žádáme, abyste zanechali dobrý dojem a vyvarovali se jakéhokoli nezdvořilého nebo zavádějícího jednání. (§ 3.b. zásad a postupů).

Při jednání s potenciálními zákazníky nebo obchodními partnery byste se měli jasně představit jako nezávislý Obchodní Partner. To znamená předložit vizitku, ukázat síťové stránky, placené internetové reklamy, účty na sociálních sítích, blogy a své osobní webové stránky. Pokud je použito logo Kyäni, mělo by jít o oficiální logo nezávislého Obchodního Partnera. (3.dd, 3.m)

Použijete-li v jakékoli souvislosti název „Kyäni“ nebo zmíníte-li jakýkoli z našich produktů v e-mailových adresách, na sociálních sítích nebo v názvech domén, musí být za/před nimi bezprostředně uvedeno slovo „distributor“, „dist“, „indist“ nebo „team“, které je třeba připojit za název chráněný ochrannou známkou. (3.j, 3.l, 3.m)

TAKTO JE TO SPRÁVNĚTAKTO JE TO ŠPATNĚ
Člen LinkedInVedoucí prodeje Kyäni, Ostrava
Nezávislé Obchodní Partner KyäniKYÄNI Latinská America
Nezávislý dodavatel Kyäni 
Tým Kyäni z Washingtonu@MilionariKyani
Obchodní Partner Kyäni Nitro@KyaniSunsetZzzzz
@KyaniTýmTachovkyanibusiness@msn.com
@SunriseDistributorExperienceMore@yahoo.com
kyanidist288812@gmail.comwww.myjsmekyani.com
TeamMoreHealth@hotmail.comSenior Executive Diamond v Kyäni
www.KyanidistJulie.com 
www.uzasnytymkyani.com 
                                                 

Další informace najdete v částech 3.b, 3.j-3.m a 3.dd zásad a postupů.

Kyäni dělá vše pro to, aby chránila distributory před konflikty, které mohou poškodit nebo podrýt jednotu týmu. Za tímto účelem Kyäni důrazně nedoporučuje, aby nezávislí distributoři využívali jakékoli praktiky, které by mohly vést k zadlužení. (P&Ps 10.d.)

K tomu by mohlo dojít několika způsoby, například:
 • Úhradou hotelového pokoje, letenky, taxíku nebo pronájmu auta jinému distributorovi.
 • Uzavřením společné smlouvy na nákup/pronájem auta, domu, bytu, kancelářských prostor.
 • Nákupem ve velkém za účelem odeslání zboží do země, kde společnost Kyäni nepůsobí. Tím by také došlo k porušení dalších zásad.
 • Vyvíjením nátlaku na jiného Obchodního Partnera/distributora, aby si koupil více vstupenek na akce, než kolik jich může použít nebo prodat.
Pro vaši ochranu je výslovně zakázáno:
 • Poskytovat číslo své kreditní karty jinému distributorovi, aby mohl nakupovat v e-shopu Kyäni. Pokud se vás jiný distributor snaží přesvědčit, abyste takové nákupy provedli za účelem dosažení jisté úrovně, proviníte se také na porušení § 3.q. týkajícího se nákupu bonusů.
 • Platit za balíčky nového distributora zakoupené v okamžiku registrace.
 • Poskytovat z jakéhokoli důvodu hesla (3.v.2.ii.).
 • Registrovat nezletilé. (3.ii.)
Vaše práva
 • Pokud máte pouze šeky, nebo hotovost, produkt si můžete zakoupit zasláním šeku nebo peněžního poukazu společnosti Kyäni. Pokud bydlíte blízko kanceláře, můžete si produkt vyzvednout a zaplatit v hotovosti.
 • U objednávek uhrazených platební kartou Kyäni vrátí peníze pouze na kartu použitou k nákupu produktu

  10.f Omezení týkající se používání platebních karet třetími stranami a kontrola přístupu k účtu: V zájmu zachování nezávislosti distributorů společnosti Kyäni a integrity plánu odměňování společnosti Kyäni nedoporučuje uzavírání jakýchkoli dohod mezi nezávislými distributory, v důsledku nichž by mezi nimi vznikaly dluhy, přičemž distributorům je výslovně zakázáno používat svou platební kartu, nebo povolovat debety na svém běžném účtu za účelem registrace, či sponzorování jiných distributorů, nebo k nákupů u společnosti Kyäni jménem jiného distributora.

Jako nezávislý Obchodní Partner (NOP) máte příležitost vybudovat si vlastní podnikání. Váš postoj a činy budou přitahovat lidi, kteří jsou jako vy a kteří vám mohou pomoci uspět. Když si povšimnete, jak se chovají členové vašeho týmu a ostatní NOP Kyäni, uvědomíte si, že dělají totéž. V síťovém marketingu může úspěch jednoho NOP inspirovat váš tým k dosažení vyšších cílů. Podobně negativní řeči o NOP, podnikání, produktech nebo plánu odměňování mohou mít opačný efekt.

Kyäni podporuje NOP, aby spolu profesionálně spolupracovali. Pokud mezi NOP dojde k neshodě, měla by být mezi partnery řešena s respektem. Každá mince má vždy dvě strany a popotahování ostatních bahnem ve vztahu k jiným NOP nebo veřejnosti může způsobit nenapravitelné škody, a to nejen pokud jde o osobu, která je znevažována, ale i o ty, jež si znevažující komentáře vyslechnou. Tyto komentáře mohou zkazit dojem a zpomalit dynamiku prodeje.

Ve skutečnosti jsou negativní řeči o Kyäni nebo jiném NOP výslovně proti našim zásadám. Více informací viz bod 4d zásad a postupů.

Pokud jste svědkem chování, které je v rozporu se smlouvou o obchodním partnerství se společností Kyäni, jejíž součástí jsou naše zásady a postupy, neváhejte na to upozornit oddělení pro soulad s předpisy na adrese compliance.eur@kyani.com.

Mezinárodní trhy

Jako celosvětová organizace nabízí Kyäni obchodní příležitosti ve více než 60 zemích a teritoriích. Pokud se rozhodnete provozovat své podnikání mimo hranice svého státu, jste povinni se seznámit se zákony a předpisy platnými v této zahraniční zemi. Mějte prosím na paměti, že v každé zemi platí jiné předpisy týkající se oprávněných zdravotních tvrzení a tvrzeních o příjmech, daních a marketingu.

Kromě toho se na jednotlivých trzích liší také vlastní interní postupy společnosti Kyäni, pokud jde o zásady vracení zboží, placené internetové reklamy atd. Zásady jsou k dispozici v každé zemi, na jejímž trhu společnost Kyäni působí. Stačí se přihlásit do BackOffice, kliknout na stáhnout a zvolit si příslušnou zemi z rozbalovací nabídky.

Trhy, na kterých Kyäni nepůsobí

Obchodní Partneři mohou vyvíjet své podnikatelské aktivity pouze v zemích, na jejichž trzích Kyäni oficiálně působí. (zásady a postupy 3.j.3.) Pokud NOP poruší tyto zásady a/nebo zahraniční zákony, může to způsobit problémy, které společnosti Kyäni znemožní začít na daném trhu působit. NOP jsou ve vztahu ke společnosti Kyäni osobně odpovědní za veškeré neoprávněné úkony. Proto by NOP mohli být povinni zaregistrovaným osobám vrátit peníze, mohli by být ze strany Kyäni podrobeni disciplinárnímu řízení a v některých případech dokonce soudnímu řízení, v rámci něhož může být uložena peněžitá pokuta, ale i trest odnětí svobody. Více informací viz bod 3.d. a 3.j.3. 4.b. a 8.a zásad a postupů.

Pokud jde o změny genealogie, může sponzor během prvních 10 dnů požádat o provedení změny bez formuláře. Může jít o změnu sponzorství, nebo pozice. Za účelem provedení této změny musí sponzor s použitím své e-mailové adresy uvedené v záznamech společnosti Kyäni zaslat e-mail na adresu changes@kyani.com. Nebo může sponzor tuto žádost zaslat prostřednictvím svého vlastního Back Office v části Registrace > Holding Tank > Požadavek na přesun (prvních 10 dní).

Po uplynutí 10 dní, ale před vypršením 30denní lhůty od registrace lze zdarma provést 1 změnu sponzora, či pozice s použitím formuláře pro změnu genealogie. Žádost musí být předložena s plně vyplněným formulářem pro změnu genealogie vypracovaným a podepsaným přemísťovaným nezávislým Obchodním Partnerem (NOP), stávajícím NOP ve vzestupné linii a novým NOP ve vzestupné linii. Všichni dotčení NOP budou muset se skutečnostmi uvedenými ve formuláři souhlasit. Kyäni bude všechny NOP, kteří musí změnu odsouhlasit, kontaktovat. Pokud jakýkoli z NOP ve vzestupné linii, jejichž schválení je vyžadováno, nebude souhlasit, změna provedena nebude.

Vezměte prosím na vědomí, že žádné objemy, jichž se přemístění v rámci změny genealogie týká, nebudou novým NOP ve vzestupné linii u určitých bonusů a promo akcí (např. rychlý start, program Kyäni pro získání auta) započítány.

Po uplynutí 30 dnů nejsou podle zásad žádné změny genealogie povoleny. Výjimky z tohoto pravidla jsou vzácné a prakticky se nikdy neudělují.

Neautorizovaní prodejci na internetových tržištích poškozují vaše podnikání Kyäni. V zájmu zachování hodnoty značky Kyäni je důležité, abyste jako nezávislý Obchodní Partneři (NOP) svému týmu a potenciálním zákazníků sdělili, že prodej mimo oficiální e-shop Kyäni není společností povolen (§ 3.j zásad a postupů).

Uvědomte si prosím, že na produkty zakoupené mimo oficiální e-shop Kyäni se nevztahuje záruka vrácení peněz ani není zarušena čerstvost a bezpečnost, kterou Kyäni nabízí u produktů zasílaných přímo z našeho skladu.

Neoprávněné internetové stránky (nejde o vyčerpávající seznam):

 • eBay
 • Amazon
 • Facebook
 • Craigslist
 • OfferUp
 • Alibaba
 • OfferUp
 • eBid
 • Kijiji
 • Lazada
 • 11street
 • a další podobné internetové platformy

Doporučujeme vám, abyste neoprávněný prodej nahlásili našemu týmu pro soulad s předpisy na adresu: compliance.eur@kyani.com.

Jako nezávislý Obchodní Partner Kyäni (NOP) máte přístup do Back Office s nástroji, které vám pomohou, aby vaše podnikání bylo úspěšné. Back Office je chráněno heslem a je určeno výhradně pro jednotlivce nebo subjekty, jimž účet patří. Sdílení hesel s vaším sponzorem, členy týmu nebo jinými jednotlivci, kteří na vašem účtu nejsou registrováni, je přísně zakázáno (§ 3.v.2.ii zásad a postupů). Pokud jste své heslo poskytli, přihlaste se prosím do svého Back Office a okamžitě jej změňte. Vezměte prosím na vědomí, že za jakoukoli činnost prováděnou prostřednictvím vašeho Back Office jste odpovědní vy.

Jak můžu změnit své heslo?

1. krok: Přihlaste se do Back Office
2. krok: Klikněte na logo nastavení
3. krok: Klikněte na „Změnit heslo“

Bezpečnostní tipy:
 1. Vytvořte si silné a jedinečné heslo
 2. Nepoužívejte stejné heslo pro více internetových účtů
 3. Pokud si heslo zapíšete, uložte jej na bezpečném místě
 4. Neříkejte své heslo nahlas
 5. Své heslo nikomu nesdělujte

Změna vlastnictví (ZV) je prodej, převod, nebo postoupení podnikání s Kyäni. Změny vlastnictví může společnost Kyäni podle vlastního uvážení Kyäni schválit, nebo zamítnout. Jakmile je ZV dokončena, nový majitel účtu souhlasí s tím, že převezme veškerá práva, povinnosti a závazky spojené s danou pozicí. Vezměte prosím na vědomí, že ZV nenabude účinnosti, dokud jej společnost Kyäni neschválí.

Pokud chce nezávislý Obchodní Partner (NOP) své podnikání s Kyäni prodat/převést, musí být splněna následující kritéria (§ 3.mm zásad a postupů):

1) Aby mohl prodávající podnikání s Kyäni prodat, převést, nebo postoupit, musí mít dobrou pozici a nesmí porušovat žádné z podmínek „smlouvy“ (zásad a postupů a podmínek).

2) Než může být prodej, převod nebo postoupení provedeno a schváleno společností Kyӓni, musí být splněny veškeré dluhové závazky prodávajícího NOP vůči společnosti Kyӓni.

3) Po dokončení požadované kupní smlouvy a nové smlouvy NOP musí strany předložit její kopie oddělení služeb pro distributory společnosti Kyäni ke kontrole a schválení. Kyäni si vyhrazuje právo vyžádat si za účelem posouzení transakce mezi kupujícím a prodávajícím další dokumentaci, která může být nezbytná. Oddělení služeb pro distributory společnosti Kyäni podle svého uvážení prodej, převod, nebo postoupení schválí, nebo zamítne do 30 dnů od obdržení všech nezbytných dokumentů od jednotlivých stran.

4) Pokud novým vlastníkem (vlastníky) bude korporace, svěřenecký fond (trust), veřejná obchodní společnost, nebo jakýkoli jiný typ obchodního subjektu, pak musí být společnosti Kyäni před zvážením, nebo schválením jakýchkoli změn zaslána zakládací listina, smlouva o založení veřejné obchodní společnosti, nebo dokumenty svěřeneckého fondu a jakékoli příslušné dokumenty prokazující existenci podnikatelského subjektu.

5) Pokud se stranám souhlas společnosti Kyäni s transakcí nepodaří získat, převod může být podle uvážení společnosti Kyäni neplatný. Pokud Kyäni převod schválí, kupující stávajícího podnikatelského subjektu Kyäni převezme závazky a postavení prodávajícího NOP. NOP, který svůj podnikatelský subjekt Kyäni prodá, nebude mít nárok znovu se stát NOP Kyäni po dobu alespoň dvanácti celých kalendářních měsíců po prodeji. Z prodeje, nebo převodu podnikání s Kyäni nemohou vyplývat žádné změny v poziční či sponzorské linii.

6) Za všechny transakce bude účtován administrativní poplatek ve výši 200 EUR.

Všechny požadavky na ZV prosím zašlete našemu oddělení změn na: changes@kyani.com.

Kyäni se na sociálních sítích skvěle daří. Pro nezávislé Obchodní Partnery Kyäni (NOP) a milovníky produktů stejně jako pro ty, kteří Kyäni právě objevili, je na nich k dispozici spousta inspirativního a informativního obsahu.

Jako NOP máte povoleno sdílet obsah z našich oficiálních platforem na své osobní účty na sociálních sítích (např. Facebooku). Pokud sdílíte obsah z našich oficiálních účtů, použijte tlačítko „sdílet“ (je-li k dispozici), aby bylo zajištěno, že informace, které s přáteli a rodinou sdílíte, budou přesné. Ujistěte se, že komentáře, jež sdílíte ve spojení s vizuálními médii Kyäni, jsou v souladu se zásady a postupy. Mějte na paměti, že naše účty na sociálních sítích jsou pro daný trh specifické. Pokud si nejste jisti, zda je určitá stránka „oficiální“, ověřte si to u nás zasláním odkazu na adresu compliance.eur@kyani.com.

Jako připomenutí:

Pokud chcete společnost Kyӓni zmínit na sociálních sítích, všechna uživatelská jména, která obsahují slovo Kyӓni, musí obsahovat také „Kyanidist“, „distributor Kyäni, nezávislý Obchodní Partner Kyäni, nebo „Kyäniteam“. Žádné další varianty nebudou akceptovány. Uživatelská jména nesmějí obsahovat samotný název Kyäni ani žádné konkrétní názvy produktů nebo obchodních názvů Kyäni, jako například „Sunrise“, „Sunset“, „PayGate Accumulator“ atd. V případě, že jsou na účtu na sociálních sítích zveřejněny nějaké obrázky, které se týkají produktů Kyӓni, musí jít o oficiálně schválené obrázky a materiály společnosti Kyӓni získané z Back Office (§ 3m zásad a postupů).

Nevíte, jak začít? Podívejte se na naše stránky na Facebooku a dejte jim „to se mi líbí“.

Platformy sociálních médií Kyäni EU:

Facebook: https://www.facebook.com/KyaniSKCZ

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE0Asi2-ERXekym-RlSnYUQ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ky-ni-europe-ab/about/

Vimeo: https://vimeo.com/kyanieu

Jakmile společnost Kyäni přijme přihlášku a smlouvu nezávislého Obchodního Partnera (NOP), bude NOP v důsledku toho, že bude nabízet a prodávat produkty Kyäni, moci být zařazen do globálního plánu odměňování Kyäni. Veškerý prodej produktů Kyäni ze strany NOP musí být uskutečňován za zveřejněnou cenu, která je uvedena na internetových stránkách Kyӓni v den prodeje (§ 3.u.6 zásad a postupů). Produkty nesmí být prodávány za nižší cenu než je aktuálně zveřejněná cena určená pro NOP (§ 3.j.1 a 5.b zásad a postupů). Veškeré prodeje musí být uskutečněny v oficiálním e-shopu Kyäni na adrese: https://store.kyani.com.

Co byste měli dělat, když si povšimnete, že se produkty Kyäni někde prodávají levněji? Okamžitě to nahlaste svému týmu pro dodržování předpisů.

Nezávislí Obchodní Partneři (NOP) mohou vystavovat produkty Kyäni na veletrzích a profesních prodejních výstavách (§ 3.u.5 zásad a postupů). NOP musí nejprve písemně kontaktovat tým pro soulad s předpisy za účelem podmínečného schválení, protože zásadou Kyäni je odsouhlasit pouze jednoho NOP Kyäni na akci. Souhlas se uděluje pouze na konkrétní akci. Jakékoli žádosti o účast na budoucích akcích musí být znovu předloženy týmu pro soulad s předpisy. V zájmu zachování své hodnotné značky si Kyӓni dále vyhrazuje právo odmítnout povolení k účasti na jakékoli akci, kterou nepovažuje za vhodné fórum k propagaci svých produktů nebo podnikatelské příležitosti Kyäni. Schválení nebude uděleno pro swapy, garážové prodeje, bleší nebo farmářské trhy, protože tyto akce nepřispívají k profesionální imagi, kterou si Kyäni přeje prezentovat.

Níže uvádíme všeobecná pravidla týkající se akcí:

Můžete volně rozdávat vzorky, schválené brožury, vizitky a literaturu. Pokud vytváříte svůj vlastní propagační materiál, mějte na paměti, že obrázky a tvrzení bude muset schválit oddělení pro soulad s předpisy a marketing. Obchodní knihovna v BackOffice obsahuje pokyny týkající se reklamací produktů, v nichž jsou uvedena tvrzení, která mohou NOP používat s řádným prohlášením o odmítnutí odpovědnosti. Schválené obrázky najdete v BackOffice v sekci Field Kit. Ve stánku však nebudete moci produkty PRODÁVAT. Můžete nasměrovat potenciální zákazníky a NOP k nákupu produktů na internetu a můžete jim dát své ID NOP. Chovejte se prosím co nejlépe a dodržujte pokyny pořadatelů akce.

Chcete-li požádat o povolení reklamy pro vaše podnikání:

 • Musíte mít alespoň úroveň Kvalifikovaného Distributora.
 • Musíte být v dobré pozici (zde platí pravidlo 3.jj týkající se rodiny/přidružených partnerů).

Chcete-li používat internetovou reklamu, vyplňte formulář

 • Než bude reklama aktivována, adresu URL [odkaz], nadpis a text musí schválit oddělení souladu s předpisy.
 • Inzerovaná úvodní stránka musí být replikovaným webem Kyäni nebo schváleným webem Kyäni Pokud má nezávislý Obchodní Partner svůj web (v případě, že se nejedná o replikovaný web), musí uhradit poplatek za jeho kontrolu.

Nereplikované internetové stránky

 • Obrázky musí být aktuální a tvrzení musí být v souladu s pokyny, mimo jiné včetně § 3.j. a 3.u. zásad a postupů.
 • Na webových stránkách musí být viditelně uvedeno, že hostitelem/vlastníkem stránek je [konkrétně jmenovaný] nezávislý Obchodní Partner.
 • Pokud žadatel není vlastníkem inzerované internetové stránky, musí žádost podepsat jak vlastník internetové stránky, tak žadatel.
 • Text reklamy nesmí obsahovat názvy zemí nebo území, nemoci, choroby, neschválená zdravotní tvrzení, tvrzení o příjmech ani slova „oficiální“, „e-shop Kyäni“ a „30denní záruka vrácení peněz“.
 • Uvedená tvrzení se musí shodovat s tvrzeními zveřejněnými v oficiální literatuře Kyäni určené pro daný trh.
 • Reklamy nesmí odkazovat na žádný záznam na eBay, Amazonu, Craigslistu atd. Jediný autorizovaný web pro nákup produktů je oficiální e-shop Kyäni.
 • Nezávislý Obchodní Partner musí získat souhlas pro každou zemi, ve které chce své podnikání a internetové stránky propagovat. Reklama musí být v souladu v každé zemi, ve které ji lze použít. Upozorňujeme, že pokyny se mohou v jednotlivých zemích lišit.
 • Nezávislý Obchodní Partner nesmí inzerovat v žádné zemi, na jejímž trhu není společnost Kyäni oficiálně přítomna.

Po schválení

 • Pokud vás oddělení pro soulad s předpisy požádá, abyste něco v reklamě změnili, máte 48 hodin na to, abyste vyhověli. Budete informováni prostřednictvím svého e-mailu uvedeného v evidenci. Opakované nevyhovění bude mít za následek ztrátu oprávnění.
 • Pokud nezávislý Obchodní Partner poruší jinou část zásad a postupů, může být souhlas odvolán. Na základě § 3.jj. zásad a postupů a v případě, že k se porušení dopustí kterýkoli člen domácnosti, bude to posuzováno, jako by se ho dopustili všichni nezávislí Obchodní Partneři ve společné domácnosti.
 • Společnost Kyäni si vyhrazuje právo tato pravidla na základě vlastního uvážení kdykoli změnit.

Vyplněnou přihlášku zašlete e-mailem svému týmu pro soulad s předpisy na adresu compliance.eur@kyani.com.

Nezávislí Obchodní Partneři (NOP) své aktivity nesmějí cílit na nezletilé osoby ani je registrovat do programu Kyäni (§ 3.ii zásad a postupů). Z tohoto pravidla neexistuje žádná výjimka. Nezletilou osobou je osoba mladší 18 let.

Obchodní společnost, partnerství nebo svěřenský fond mohou požádat o členství v Kyäni tak, že společnosti Kyäni předloží svou zakládací listinu, smlouvu o uzavření partnerství, nebo dokumenty svěřenského fondu (trustu) jejich zasláním na adresu changes@kyani.com spolu s řádně vyplněným registračním formulářem podnikatelského subjektu. Pokud je NOP sponzorován na internetu, musí být do 30 dnů od zahájení internetového sponzorování společnosti Kyäni předloženy dokumenty podnikatelského subjektu a registrační formulář podnikatelského subjektu.

Osoba/subjekt prodávající produkty Kyäni může změnit svůj status pod stejným sponzorem z jednotlivce na partnerství, společnost, či svěřenecký fond, nebo z jednoho typu subjektu na jiný, ale bude třeba, aby byl dodržen běžný proces změny vlastnictví. Formulář pro registraci podnikatelského subjektu musí být podepsán všemi akcionáři, společníky, či správci. Členové subjektu jsou společně a nerozdílně odpovědní za jakékoli zadlužení nebo jiné závazky vůči Kyäni. Změny typu podnikatelského subjektu nelze použít k obcházení pravidel změny genealogie nebo změny vlastnictví.

Všechny dokumenty obchodních subjektů musí být zaslány e-mailem na adresu changes@kyani.com, aby mohly být zkontrolovány a zpracovány.

Všichni manželé, partneři nebo jiné osoby, které spolu žijí ve vzájemně uznávaném vztahu, musí být sponzorováni a umístěni přímo k sobě ve stejné sestupné linii (přímo ve sponzorském i pozičním stromu). Pokud společnost Kyäni písemně neschválí jinak, tyto osoby nesmějí být umístěny napříč linií ani tak, aby se mezi nimi nacházel jiný nezávislý Obchodní Partner (NOP) (§ 3.f zásad a postupů).

Máme-li důvod se domnívat, že se účtů ve vaší domácnosti toto ustanovení týká, společnost si vyhrazuje právo provést změnu genealogie a umístit účty přímo pod sebe. Vytvoříme novou větev pod účtem, který byl vytvořen jako první.

Máte-li v souvislosti s genealogií jakékoli dotazy nebo problémy, , zašlete e-mail našemu oddělení změn na adresu: changes@kyani.com.

Kyӓni může účet nezávislého Obchodního Partnera (NOP) zrušit, pokud nedojde k žádnému nákupu produktu po dobu dvanácti měsíců (§ 11.b zásad a postupů). Abyste se vyhnuli nedobrovolnému zrušení účtu, doporučujeme vám sledovat datum posledního nákupu.

NOP Kyäni, který svůj účet dobrovolně zruší, se může dvanáct měsíců od data jeho zrušení znovu zaregistrovat jako zcela nový NOP. Vezměte prosím na vědomí, že žádná sestupná linie ani Zákazníci, kteří se před zrušením účtu dříve nacházeli pod NOP, nebudou na nový účet převedeni (§ 11.d. zásad a postupů).

Nezávislí Obchodní Partneři Kyäni (NOP) jsou nezávislí dodavatelé, nikoli zaměstnanci (§ 3.dd. zásad a postupů). Součástí smlouvy mezi Kyäni a jejími NOP není nákup franšízy ani nákup obchodní příležitosti. Budoucí platby jsou zcela závislé na aktivitě NOP v rámci společnosti.

Nezávislí Obchodní Partneři (NOP) mohou vyvíjet své podnikatelské aktivity pouze v zemích, na jejichž trzích Kyäni oficiálně působí (§ 3.j.3. zásad a postupů). Pokud NOP poruší tyto zásady a/nebo zahraniční zákony, může to způsobit problémy, které společnosti Kyäni znemožní začít na daném trhu působit. NOP jsou ve vztahu ke společnosti Kyäni osobně odpovědní za veškeré neoprávněné úkony. K inzerci Kyäni na svých účtech nebo webových stránkách na sociálních sítích prosím nepoužívejte názvy zemí, území nebo regionů, v nichž Kyäni oficiálně nepůsobí.

Více informací viz bod 3.d. a 3.j.3. a 4.b zásad a postupů.

Nezávislí Obchodní Partneři (NOP) nesmějí v souvislosti se svým podnikáním Kyäni používat ani rozesílat nevyžádané faxy, hromadné e-maily, nevyžádané e-maily ani provádět „spamování“. Nesmíte například přejít na Facebook, a aniž by o to příjemce požádal nebo s tím souhlasil, posílat nevyžádané propagační zprávy. Propagační sdělení však můžete zasílat těm, s nimiž již máte navázaný obchodní nebo osobní vztah (§ 3.g. zásad a postupů).

Co lze v souvislosti s tvrzeními o příjmech zveřejnit

Ano: sdílejte výkaz o celkových příjmech v EU určený ke zveřejnění (euincome.kyani.com)
Ano: zdůrazněte, že dosažení vaší úrovně vyžadovalo tvrdou práci a odhodlání
Ano: uveďte, kolik hodin jste každý týden strávili budováním svého podnikání Kyäni
Ano: podělte se o své zkušenosti v odvětví s přímým prodejem

Co v souvislosti s tvrzeními o příjmech zveřejnit nelze

Ne: nezveřejňujte kopie šeků z výplat provizí ani snímky obrazovky BackOffice
Ne: nepoužívejte k propagaci programu Kyäni pro získání auta snů slovo „zdarma“
Ne: neříkejte nic o okázalém nebo nereálném životním stylu
Ne: nenabízejte ani nenaznačujte žádnou záruku úspěchu tím, že budete jednoduše dodržovat pravidla systému