Často kladené otázky

Ako nezávislý obchodný partner Kyäni ste často prvým kontaktom, ktorý človek má so spoločnosťou Kyäni. Preto vás žiadame, aby ste zanechali dobrý dojem a vyhýbali sa akémukoľvek nezdvorilému alebo zavádzajúcemu správaniu. (P&P, 3.b.).

Pri vašom styku s potenciálnymi zákazníkmi alebo obchodnými partnermi by ste sa mali jasne identifikovať ako nezávislý obchodný partner. To sa týka aj vizitiek, sieťových stránok, platenej internetovej inzercie, účtov sociálnych médií, blogov a osobných webových stránok. Ak sa použije logo Kyäni, malo by to byť oficiálne logo nezávislého obchodného partnera. (3.dd, 3.m)

Po každom použití názvu „Kyäni“ alebo ktoréhokoľvek z našich produktov použitých v e-mailových adresách, názvoch na sociálnych médiách alebo názvoch domén musí ihneď za obchodnou značkou nasledovať text „distribútor“, „dist.“, „nezdist.“, alebo „tím“. (3.j, 3.l, 3.m)

ÁNONIE
Člen LinkedInŠtokholmské vedenie predaja v Kyäni
Nezávislý obchodný partner spoločnosti KyäniKyani Francúzsko
Nezávislá zmluvná strana spoločnosti Kyäni 
Tím Kyäni Berlín@KyaniMillionaires
Obchodný partner Kyäni Nitro@KyaniSunsetZzzzz
@KyaniSpringfieldTeamkyanibusiness@msn.com
@SunriseDistributorExperienceMore@yahoo.com
kyanidist288812@gmail.comwww.wearekyani.com
TeamMoreHealth@hotmail.comVyšší výkonný riaditeľ Diamant v Kyäni
www.KyanidistJulie.com 
www.kyaniteamawesome.com 
                                                 

Ďalšie informácie nájdete v P&P, Pravidlá a postupy, časť 3.b, 3.j-3.m a 3.dd.

Spoločnosť Kyäni robí všetko pre to, aby chránila distribútorov pred konfliktmi, ktoré môžu poškodiť alebo narušiť jednotu tímu. Z toho dôvodu spoločnosť Kyäni dôrazne neodporúča akúkoľvek dohodu medzi nezávislými distribútormi, ktorá by mohla spôsobiť zadlženosť. (P&P, 10.d.)

 
Tá by mohla mať niekoľko foriem:
 • Platenie za hotelovú izbu, letenku, taxi alebo prenájom auta iného distribútora.
 • Spoločné vlastníctvo automobilu, domu, štúdia, kancelárskeho priestoru.
 • Nakupovanie vo veľkom objeme a zasielanie do krajiny, kde spoločnosť Kyäni nie je otvorená. To porušuje aj iné pravidlá.
 • Vyvíjanie tlaku na niekoho, aby si kúpil viac vstupeniek na podujatia, ako by pravdepodobne mohli použiť alebo ďalej predať.
Pre vašu ochranu sú výslovne zakázané nasledovné veci:
 • Poskytnutie čísla svojej kreditnej karty inému distribútorovi na nákup v obchode Kyäni. Ak iný distribútor podporuje tieto nákupy za účelom dosiahnutia (vyššieho) postavenia, budete tiež napomáhať porušovaniu nákupu bonusov podľa časti 3.q.
 • Platenie za balíky registrácie nového distribútora.
 • Zdieľanie vášho hesla z akéhokoľvek dôvodu (3.v.2.ii.).
 • Zapojenie mladistvých. (3.ii.)
Vaše práva
 • Ak máte iba šeky alebo hotovosť, môžete si produkt zakúpiť zaslaním šeku alebo poštovej poukážky spoločnosti Kyäni. Ak žijete v blízkosti kancelárie, môžete si vyzdvihnúť produkt a zaplatiť v hotovosti.
 • Pri objednávkach na kreditnú kartu spoločnosť Kyäni bude refundovať iba kartu použitú na nákup produktov.

  10.d. Obmedzenia používania kreditných kariet tretích strán a prístupu k bežným účtom: S cieľom zachovať nezávislosť distribútorov Kyäni a zachovať integritu plánu kompenzácie spoločnosti, Kyäni odrádza od akejkoľvek dohody medzi nezávislými distribútormi, ktorá vytvára medzi nimi zadlženosť, a distribútorom je výslovne zakázané používať kreditnú kartu distribútora alebo povoliť inkasá na bežnom účte distribútora, aby zaregistrovali alebo sponzorovali iných distribútorov alebo aby nakupovali od spoločnosti v mene iného distribútora.

Ako nezávislý obchodný partner (IBP) máte možnosť vybudovať si vlastný podnik. Váš postoj a konanie pritiahne ľudí, ktorí sú ako vy, a môže vám pomôcť uspieť. Keď sa pozriete na svoj tím a na iných nezávislých obchodných partnerov, všimnete si, že robia to isté. V sieťovom marketingu môže úspech jedného nezávislého obchodného partnera inšpirovať váš tím k dosiahnutiu vyšších cieľov. A podobne, negatívne poznámky týkajúce sa nezávislých obchodných partnerov, podniku, produktov alebo plánu kompenzácie môžu mať opačný účinok.

Kyäni povzbudzuje nezávislých obchodných partnerov, aby navzájom profesionálne spolupracovali. Ak sa nezávislí obchodní partneri nezhodnú, mali by si to medzi sebou vyriešiť s rešpektom. Každá situácia má dve strany a špiniť mená druhej strany v prítomnosti iných nezávislých obchodných partnerov alebo verejnosti môže spôsobiť nenapraviteľnú škodu nielen vo vzťahu s očierňovanou osobou, ale aj s tými, ktorí počúvajú znevažujúce poznámky. Takéto poznámky môžu spôsobiť zatrpknutie a spomaliť tak predaj.

Negatívne rozhovory o Kyäni alebo inom IBP sú v skutočnosti výslovne v rozpore s našimi pravidlami. Ďalšie informácie nájdete v časti Pravidlá a postupy 4.d.

Ako vždy, ak ste svedkom správania, ktoré je porušením Kyäni Distribútorskej Dohody, ktorá obsahuje naše pravidlá a postupy, neváhajte a dajte nám o tom vedieť na adrese compliance.eur@kyanicorp.com.

Medzinárodné Trhy

Ako globálna organizácia ponúka Kyäni obchodné príležitosti vo viac ako 60 krajinách a teritóriách. Ak sa rozhodnete prevádzkovať svoje podnikanie mimo vlastných geografických hraníc, ste zodpovední za pochopenie a dodržiavanie zahraničných zákonov a politík. Upozorňujeme, že vláda každej krajiny má odlišné nariadenia týkajúce sa autorizovaných zdravotných a príjmových nárokov, daní a marketingu.

Okrem toho vlastné operácie spoločnosti Kyäni týkajúce sa politík vrátenia, platených internetových reklám atď. sa líšia od trhu. K zásadám máte prístup z každého trhu po prihlásení do BackOffice, kliknutím na stiahnutie a zmenením trhu.

Neotvorené trhy

Obchodní partneri môžu pôsobiť len na oficiálne otvorených trhoch. (P&P, 3.j.3.) Ak nezávislí obchodní partneri porušia toto pravidlo a/alebo zahraničné zákony, môže to viesť k problémom, ktoré znemožnia spoločnosti Kyäni otvoriť trh. Spoločnosť Kyäni považuje akékoľvek neoprávnené konanie nezávislých obchodných partnerov za ich osobnú zodpovednosť. Takže sa od nezávislých obchodných partnerov môže žiadať refundácia prihlásených, môžu podliehať disciplinárnemu konaniu Kyäni a v niektorých prípadoch by mohli podliehať miestnym súdnym konaniam, od peňažných pokút až po trest odňatia slobody. Ďalšie informácie nájdete v P&P, Pravidlá a postupy, časti 3.d., 3.j.3. 4.b. a 8.a.

V prípade zmien genealogického charakteru počas prvých 10 dní môže sponzor požiadať o vykonanie zmeny bez formulára. Môže sa jednať o zmenu sponzorstva alebo umiestnenia. Aby sa táto zmena mohla uskutočniť, sponzor musí odoslať e-mail spoločnosti Kyäni na adresu changes@kyanicorp.com zo zaregistrovanej e-mailovej adresy sponzora. Prípadne môže sponzor podať túto žiadosť prostredníctvom svojho vlastného účtu BackOffice v častiach Enrollment > Holding Tank > Move Request (Initial 10 days).

Po 10 dňoch, ale do 30 dní od zápisu, sa musí použiť formulár zmeny genealógie, aby mohlo dôjsť k 1 bezplatnej zmene sponzora alebo umiestnenia. Žiadosť musí byť podaná s úplne vyplneným formulárom zmeny genealógie a podpísaná nezávislým obchodným partnerom (IBP), ktorý sa presúva, súčasným pozične vyšším partnerom IBP a novým pozične vyšším partnerom IBP. Všetci dotknutí partneri IBP budú musieť formulár schváliť. Spoločnosť Kyäni bude kontaktovať každého partnera IBP, ktorý je potrebný na schválenie zmeny. Ak niektorý z požadovaných pozične vyšších partnerov IBP nesúhlasí, k zmene nedôjde.

Upozorňujeme, že žiadne objemy spojené so zmenou genealógie nebudú pripočítané novým pozične vyšším partnerom IBP pre isté bonusy a propagačné akcie (napr. programy Fast Start, Dream Car).

Po 30 dňoch Pravidlá nepovoľujú žiadne zmeny genealógie. Výnimky z tohto pravidla sú zriedkavé a prakticky sa nikdy nepovoľujú.

Neoprávnení predajcovia na trhoch škodia vášmu podniku Kyäni. Pre zachovanie hodnoty značky Kyäni je dôležité pre vás ako nezávislého obchodného partnera (IBP), aby ste vyškolili svoj tím, a návrhy na predaj mimo oficiálneho obchodu Kyäni nie sú spoločnosťou povolené (P&P 3.j).

Upozorňujeme, že na produkty zakúpené mimo oficiálneho obchodu Kyäni sa nevzťahuje naša záruka vrátenia peňazí, ani sa nezaručuje ich čerstvosť a bezpečnosť, ktorú spoločnosť Kyäni ponúka u produktov, ktoré sú doručované priamo z nášho skladu.

Nepovolené webové stránky (vrátane, ale nie výlučne):

 • eBay
 • Amazon
 • Facebook
 • Craigslist
 • OfferUp
 • Alibaba
 • OfferUp
 • eBid
 • Kijiji
 • Lazada
 • 11street
 • Plus podobné online platformy

Odporúčame vám nahlásiť neoprávnený predaj nášmu Tímu pre súlad s pravidlami na adrese compliance.eur@kyanicorp.com.

Ako nezávislý obchodný partner Kyäni (IBP) máte prístup k účtu BackOffice s nástrojmi na pomoc pri riadení úspešného podniku. Účet BackOffice je chránený heslom a určený výhradne pre osobu alebo subjekt účtu. Zdieľanie hesiel s vaším sponzorom, členmi tímu alebo inými osobami, ktoré nie sú zaregistrované na vašom účte, je prísne zakázané (P&P 3.v.2.ii). Ak ste zdieľali svoje heslo, prihláste sa do účtu BackOffice a heslo okamžite zmeňte. Upozorňujeme, že nesiete zodpovednosť za akúkoľvek činnosť vykonávanú prostredníctvom vášho účtu BackOffice.

Ako zmením svoje heslo?

Krok 1: Prihláste sa do účtu BackOffice
Krok 2: Kliknite na logo nastavení
Krok 3: Kliknite na „Zmeniť heslo“

Bezpečnostné tipy:
 1. Vytvorte si silné a jedinečné heslo
 2. Nepoužívajte rovnaké heslo pre viacero internetových účtov
 3. Ak si heslo zapíšete, uložte ho na bezpečné miesto
 4. Svoje heslo nevyslovujte nahlas
 5. Svoje heslo s nikým nezdieľajte

Zmena vlastníctva (COO) je predaj, prevod alebo postúpenie podniku Kyäni. Zmeny vlastníctva podliehajú schváleniu alebo zamietnutiu spoločnosti Kyäni na základe vlastného a absolútneho uváženia. Po dokončení zmeny vlastníctva nový vlastník účtu súhlasí s tým, že preberá všetky práva, povinnosti a záväzky spojené s týmto postom. Upozorňujeme, že zmena vlastníctva nie je účinná, kým nedôjde k jej schváleniu spoločnosťou Kyäni.

Ak chce nezávislý obchodný partner (IBP) Kyäni predať/previesť svoj podnik Kyäni, musia byť splnené tieto kritériá (P&P 3.mm):

1) Predávajúci musí byť v dobrom stave a nesmie porušovať žiadne podmienky „Zmluvy“ (P&P a Obchodné podmienky), aby bol oprávnený predávať, prevádzať alebo postúpiť podnik Kyäni.

2) Pred ukončením predaja, prevodu alebo postúpenia a jeho schválenia spoločnosťou Kyäni musia byť splnené všetky záväzky predávajúceho nezávislého obchodného partnera voči spoločnosti Kyäni.

3) Po vypracovaní požadovanej zmluvy o kúpe a predaji a zmluvy s novým partnerom IBP musia jednotlivé strany predložiť kópie týchto dokumentov Oddeleniu distribučných služieb spoločnosti Kyäni na kontrolu a schválenie. Spoločnosť Kyäni si vyhradzuje právo požadovať dodatočnú dokumentáciu, ktorá môže byť potrebná na analýzu transakcie medzi kupujúcim a predávajúcim. Oddelenie distribučných služieb spoločnosti Kyäni podľa vlastného uváženia schváli alebo zamietne predaj, prevod alebo postúpenie do 30 dní od prijatia všetkých potrebných dokumentov od jednotlivých strán.

4) Ak bude novým vlastníkom spoločnosť, správcovská spoločnosť, partnerstvo alebo akýkoľvek iný typ obchodného subjektu, vyžaduje sa osvedčenie o založení spoločnosti, zmluva o partnerstve alebo dôverné dokumenty a všetky príslušné vládne dokumenty preukazujúce existenciu podniku. ktoré budú zaslané spoločnosti Kyäni skôr, ako budú akékoľvek zmeny posúdené alebo schválené.

5) Ak jednotlivé strany nezískajú súhlas Kyäni na transakciu, podľa rozhodnutia spoločnosti Kyäni môže byť prevod zrušiteľný. Ak spoločnosť Kyäni prevod schváli, nadobúdateľ existujúceho podniku Kyäni prevezme povinnosti a pozíciu predávajúceho partnera IBP. Partner IBP, ktorý predáva svoje obchodné činnosti Kyäni, nie je oprávnený opätovne žiadať o partnerstvo ako Kyäni IBP počas obdobia najmenej dvanástich úplných kalendárnych mesiacov po predaji. Predaj alebo prevod podniku Kyäni nemôže byť výsledkom žiadnych zmien v zmysle umiestňovania alebo sponzorstva.

6) Pre všetky transakcie bude existovať správny poplatok vo výške 200 EUR.

Posielajte všetky žiadosti o zmenu vlastníctva nášmu Oddeleniu zmien na adresu: changes@kyanicorp.com

Kyäni prechádza do sociálnych médií. Pre nezávislých obchodných partnerov (IBP) Kyäni a milovníkov produktov, ako aj pre tých, ktorí práve objavili Kyäni, je k dispozícii inšpiratívny a informatívny obsah.

Ako partner IBP máte povolené zdieľať obsah z našich oficiálnych platforiem na svojich osobných online účtoch sociálnych médií (napr. na Facebooku). Ak zdieľate obsah z našich oficiálnych účtov, použite tlačidlo „Zdieľať“ (ak sa to dá), aby ste zaistili presnosť informácií, ktoré zdieľate s priateľmi a rodinou. Uistite sa, že komentáre, ktoré zdieľate spolu s vizuálnymi médiami spoločnosti Kyäni, sú v súlade s predpismi. Majte na pamäti, že naše účty sociálnych médií sú špecifické pre konkrétny trh. Ak nemáte istotu, či je konkrétna stránka „oficiálna“, zistite to tak, že nám pošlete odkaz na danú stránku na e-mailovú adresu compliance.eur@kyanicorp.com.

Pripomienka:

Ak sa bude Kyäni používať v sociálnych médiách, všetky používateľské mená, ktoré majú v sebe Kyäni, musia obsahovať termíny „Kyänista“, „Distribútor Kyäni“, „Nezávislý obchodný partner Kyäni” alebo „Kyänitím“. Žiadne iné obmeny sa neakceptujú. Používateľské mená nemusia obsahovať Kyäni ako také, ani žiadne špecifické názvy produktov alebo obchodných názvov, ako napríklad „Sunrise“, „Sunset“, „PayGate Accumulator“ atď. Všetky obrázky zverejnené na účte sociálnych médií, ktoré sa týkajú produktov Kyäni, musia byť oficiálne schválenými obrázkami a aktívami spoločnosti Kyäni, získanými z účtu BackOffice (P&P 3.m).

Nemáte istotu, kde začať? Pozrite si našu stránku a kliknite na Páči sa mi to.

Platformy sociálnych médií v EÚ:  Facebook: https://www.facebook.com/KyaniSKCZ

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCE0Asi2-ERXekym-RlSnYUQ

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ky-ni-europe-ab/about/

Vimeo: https://vimeo.com/kyanieu

Keď spoločnosť Kyäni schváli žiadosť a zmluvu s nezávislým obchodným partnerom (IBP), tento partner je oprávnený zúčastňovať sa na globálnom pláne kompenzácie Kyäni ponúkaním a predajom účinných produktov Kyäni. Všetok predaj produktov Kyäni partnermi IBP musí mať uverejnenú cenu, aká je uvedená na webovej stránke Kyäni v deň predaja (P&P 3.u.6). Produkty sa nesmú predávať za cenu nižšiu, ako je aktuálne uverejnená cena pre IBP (P&P 3.j.1 a 5.b). Každý predaj sa musí vykonávať prostredníctvom oficiálneho obchodu Kyäni (Kyäni Shop) na webovej stránke: https://store.kyani.com.

Čo by ste mali urobiť, ak uvidíte, že sa produkty Kyäni predávajú za nižšiu cenu? Ihneď to nahláste svojmu Tímu pre súlad s pravidlami.

Nezávislí obchodní partneri (IBP) môžu vystavovať produkty Kyäni na obchodných veľtrhoch a odborných výstavách (P&P 3.u.5). Partner IBP musí najprv písomne kontaktovať Tímu pre súlad s pravidlami za účelom získania podmienečného schválenia, pretože pravidlom spoločnosti Kyäni je povoliť iba jeden podnik Kyäni na každom podujatí. Súhlas je udelený iba na konkrétne uvedené podujatie. Všetky žiadosti o účasť na budúcich podujatiach sa musia znova predložiť Tímu pre súlad s pravidlami. V záujme zachovania svojej hodnotnej značky si Kyäni ďalej vyhradzuje právo odmietnuť povolenie na účasť na akomkoľvek podujatí, ktoré nepovažuje za vhodnú platformu na propagáciu svojich výrobkov alebo príležitostí Kyäni. Schválenie nebude udelené pre výmenné stretnutia, garážové výpredaje, blšie trhy alebo farmárske trhy, pretože tieto podujatia neprispievajú k profesionálnemu imidžu, ktorý si chce spoločnosť Kyäni udržať.

Všeobecné pravidlá pre podujatia zahŕňajú:

Môžete voľne poskytovať vzorky, schválené brožúry, vizitky a literatúru. Ak si vytvárate vlastný propagačný materiál, obrázky a tvrdenia bude musieť schváliť Oddelenie súladu a marketingu. Podniková knižnica účtu BackOffice obsahuje smernice pre tvrdenia o produktoch, v ktorých sa uvádzajú tvrdenia, ktoré môžu partneri IBP používať s riadnym vylúčenie zodpovednosti. Schválené obrázky sa nachádzajú vo vašom účte BackOffice v časti Field Kit. Nebudete môcť zo svojho stánku PREDÁVAŤ. Môžete nasmerovať potenciálnych zákazníkov a partnerov IBP na zakúpenie si produktov online a môžete im dať svoje identifikačné číslo IBP. Prosíme vás, správajte sa čo najvhodnejšie a dodržiavajte požiadavky organizátorov podujatia.

Ak chcete požiadať o povolenie na spustenie inzercie pre váš podnik:

 • Musíte mať postavenie aspoň Kvalifikovaný distribútor.
 • Musíte byť v dobrom postavení (platí tu pravidlo 3.jj o rodine/spoločníkoch).

Vyplňte formulár na spustenie internetovej inzercie

 • Oddelenie súladu s pravidlami musí schváliť URL, titulok a text predtým, ako sa inzercia zverení.
 • Inzerovaná domovská stránka musí byť replikovanou stránkou Kyäni alebo schválenou webovou stránkou nezávislého obchodného partnera (IBP) Kyäni (podlieha poplatku za preskúmanie, pokiaľ nejde o replikovanú stránku).

Nereplikované webové stránky

 • Obrázky musia byť aktuálne a tvrdenia musia dodržiavať usmernenia vrátane, okrem iného, častí 3.j. a 3.u. Pravidiel a postupov.
 • Webové stránky musia jasne uvádzať, že hostiteľom / majiteľom stránky je [konkrétne menovaný] nezávislý obchodný partner.
 • Ak žiadateľ nie je majiteľom reklamovanej webovej stránky, žiadosť musí podpísať majiteľ stránky aj žiadateľ.
 • Text inzercie nesmie obsahovať žiadne názvy krajín alebo území, ochorenia, choroby, neschválené zdravotné tvrdenia, tvrdenia o príjme alebo slová „oficiálny“, „obchod Kyäni“ a „garantované 30-dňové vrátenie peňazí“.
 • Tvrdenia musia zodpovedať tvrdeniam uverejneným v oficiálnej literatúre Kyäni z trhu cieľového publika.
 • Inzercia nesmie odkazovať na žiadne stránky eBay, Amazon, Craigslist, atď. Jediná autorizovaná webová stránka na nákup produktov je oficiálny obchod Kyäni (Kyäni Shop).
 • Nezávislý obchodný partner musí požiadať o schválenie pre každú krajinu, v ktorej by chcel propagovať svoje podnikanie a webovú stránku. Inzercia musí byť v súlade s usmerneniami každej krajiny, v ktorej sa môže používať. Upozorňujeme, že usmernenia sa môžu pre každú krajinu líšiť.
 • Nezávislý obchodný partner nesmie inzerovať v žiadnej krajine, kde spoločnosť Kyäni nie je oficiálne otvorená pre podnikanie.

Po schválení

 • Ak vás Tím pre súlad s pravidlami požiada o nejakú zmenu v inzercii, máte 48 hodín na to, aby ste to vykonali. Prostredníctvom e-mailu vás budú informovať o zázname. Opakované porušovanie bude mať za následok stratu oprávnení.
 • Ak nezávislý obchodný partner poruší inú časť P&P, schválenie sa môže zrušiť. Prostredníctvom P&P 3.jj., akékoľvek porušenia zo strany ktoréhokoľvek člena domácnosti sa bude považovať za porušenie zo strany všetkých nezávislých obchodných partnerov v príslušnej domácnosti.
 • Kyäni si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť tieto pravidlá podľa svojho uváženia.

E-mailom pošlite svoju vyplnenú žiadosť nášmu Tímu pre súlad s pravidlami na adresu compliance.eur@kyanicorp.com.

Nezávislí obchodní partneri (IBP) nemôžu podporovať alebo zapisovať maloletých do programu Kyäni (P&P 3.ii). Toto pravidlo nemá žiadne výnimky. Maloletá osoba je osoba mladšia ako 18 rokov.

Firma, trust alebo partnerstvo môžu požiadať o nezávislé obchodné partnerstvo (IBP) Kyäni tým, že odošle svoj Zápis do obchodného registra, Spoločenskú zmluvu alebo dokumenty o truste a a všetky príslušné vládne dokumenty preukazujúce existenciu podniku Oddeleniu Zmien spoločnosti Kyäni na adresu changes@kyanicorp.com, spolu s riadne vyplneným formulárom Registrácia podnikateľského subjektu. Ak je partner IBP sponzorovaný online, Dokumenty subjektu a Registračný Formulár pre Obchodný Subjekt musia byť spoločnosti Kyäni podané do prvých 30 dní od online sponzorovania.

Podnik Kyäni môže zmeniť svoje postavenie v rámci toho istého sponzora z jednotlivca na partnerstvo, firmu alebo trust alebo z jedného typu subjektu na iný, ale bude si to vyžadovať bežný proces zmeny vlastníctva. Formulár Registrácia podnikateľského subjektu musí byť podpísaný všetkými akcionármi, partnermi alebo správcami. Členovia subjektu sú spoločne a nerozdielne zodpovední za akékoľvek zadlženie alebo iné záväzky voči spoločnosti Kyäni. Zmeny podnikateľských subjektov sa nemôžu použiť na obchádzanie pravidiel zmeny genealógie alebo zmenu vlastníctva.

Všetky dokumenty podnikateľského subjektu sa musia e-mailom odoslať na adresu changes@kyanicorp.com, aby sa mohli preskúmať a spracovať.

Všetci manželia, partneri v domácnosti alebo iné osoby žijúce vo vzájomne uznanom vzťahu musia byť sponzorovaní a umiestnení priamo pod seba v rovnakej línii (priamo u sponzora aj v umiestnení podľa stromovej štruktúry). Tieto osoby nesmú byť umiestnení naprieč genealógiou ani nesmú byť umiestnení tak, aby bol medzi nimi ďalší nezávislý obchodný partner (IBP) (P&P 3.f.).

Ak máme dôvod domnievať sa, že účty vašej domácnosti spadajú pod toto ustanovenie, spoločnosť si vyhradzuje právo urobiť zmenu genealógie tak, aby účty umiestnila priamo pod seba. Z účtu, ktorý bol založený skôr, vytvoríme nové rameno.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa genealógie, pošlite e-mail na naše Oddelenie zmien na adresu: changes@kyanicorp.com.

Spoločnosť Kyäni môže zrušiť účet nezávislého obchodného partnera (IBP), ak počas dvanástich mesiacov nedošlo k žiadnemu nákupu produktov (P&P 11.b.). Odporúčame sledovať dátum posledného nákupu, aby ste zabránili nechcenému zrušeniu.

Partner IBP spoločnosti Kyäni, ktorý dobrovoľne zruší svoj účet, sa môže opätovne zapísať ako úplne nový IBP po dvanástich mesiacoch po dátume ukončenia účtu. Upozorňujeme, že akíkoľvek partneri alebo zákazníci, ktorí predtým spadali pod partnera IBP pred ukončením jeho účtu, nebudú presunutí pod nový účet (P&P 11.d.).

Nezávislí obchodní partneri (IBP) Kyäni sú nezávislé zmluvné strany, nie zamestnanci (P&P 3.dd.). Zmluva medzi spoločnosťou Kyäni a jej partnermi IBP nezahŕňa nákup licencie ani nákup obchodnej príležitosti. Budúce platby sú v plnej miere závislé od činnosti partnera IBP v rámci spoločnosti.

Nezávislí obchodní partneri (IBP) môžu pôsobiť len na oficiálne otvorených trhoch (P&Ps 3.j.3.). Ak nezávislí obchodní partneri porušia toto pravidlo a/alebo zahraničné zákony, môže to viesť k problémom, ktoré znemožnia spoločnosti Kyäni otvoriť trh. Spoločnosť Kyäni považuje akékoľvek neoprávnené konanie nezávislých obchodných partnerov za ich osobnú zodpovednosť. Nepoužívajte názvy krajín, území alebo oblastí, kde Kyäni nepôsobí, na inzerciu Kyäni na vašich účtoch sociálnych médií alebo webových stránkach.

Ďalšie informácie nájdete v P&P, Pravidlá a postupy, časti 3.d., 3.j.3. a 4.b.

Nezávislí obchodní partneri (IBP) nesmú používať alebo prenášať nevyžiadané faxy, hromadnú e-mailovú distribúciu, nevyžiadané e-maily alebo spamovanie v súvislosti s prevádzkou ich podnikov Kyäni. Napríklad na Facebooku nemôžete posielať nechcené reklamné správy bez súhlasu alebo vyžiadania zo strany príjemcu. Môžete však posielať reklamné oznamy tým, s ktorými už máte vytvorený obchodný alebo osobný vzťah (P&P 3.g.).

Vyhlásenia o príjmoch – ÁNO

ÁNO, zdieľajte vyhlásenie USA o zverejňovaní príjmov (usincome.kyani.com)
ÁNO, zdôraznite, že dosiahnutie vášho postavenia si vyžadovalo usilovnú prácu a oddanosť
ÁNO, uveďte, koľko hodín ste strávili každý týždeň budovaním svojho podniku Kyäni
ÁNO, podeľte sa o to, koľko skúseností máte s odvetvím priameho predaja

Vyhlásenia o príjmoch – NIE

NIE, nezverejňujte kópie šekov provízií alebo snímky obrazovky BackOffice
NIE, nepoužívajte slovo „zdarma“ pri reklamácii programu Dream Car
NIE, neuvádzajte veľkolepé alebo nerealistické tvrdenia o životnom štýle
NIE, neponúkate ani nenaznačujte žiadnu záruku úspechu jednoduchým nasledovaním systému