Potato Pak

Společnost Kyäni využila své odborné znalosti v oblasti výživy a zemědělství k vývoji výživových balíčků Potato Pak, které dodávají základní živiny a které nadace Caring Hands věnuje těm, kteří nemají peníze na jídlo. Každá porce Potato Paku je obohacena o více než 10 gramů bílkovin a 34 gramů sacharidů spolu se základními vitamíny a minerály, díky čemuž poskytuje životně důležitou výživu lidem, kteří nemají možnost se sami živit. Splňuje také všechny nutriční požadavky na kompletní jídlo stanovené Světovým potravinovým programem.

Ať už jste Obchodní Partner Kyäni, nebo Zákazník Kyäni, máte příležitost změnit životy lidí, kteří potřebují jídlo, přístřeší a naději. Můžete buď přímo přispět organizaci Caring Hands, nebo si zakoupit Potato Paks, které budou rozdány lidem a komunitám, jež potřebují základní výživu nebo pomoc v nouzi. Kliknutím na níže uvedený odkaz získáte další informace, budete moci přispět, nebo si zakoupit Potato Pak určený pro potřebné. Kyäni a lidé, k nimž jste byli tak štědří, vám děkují.

ÚSILÍ KYÄNI VRACET KOMUNITĚ

Pomoc druhým vždy patřila k záměru, kterého se zakladatelé společnosti snaží dosáhnout. Tato vášeň pro dávání vedla ve společnosti Kyäni k vybudování kultury dárcovství, přičemž nadace Caring Hands vychází právě z této kultury. Kyäni se vydala do nejodlehlejších oblastí světa, aby pomohla lidem, kteří nemají možnost zajistit si dostatečnou výživu, a těm, jež potřebují školy pro vzdělávání svých dětí a přístřeší na ochranu před nepřízní počasí.