Potato Pak

Spoločnosť Kyäni využila svoju odbornosť vo výžive, ako aj v poľnohospodárstve, na vyvinutie Potato Pak-ov – život udržateľných výživových balíčkov, ktoré sú cez nadáciu Caring Hands darované tým, ktorým chýbajú prostriedky, ako sa sami uživiť. Každá porcia Potato Pak-u je obohatená viac než 10 gramami proteínu a 34 gramami sacharidov, spolu so základnými vitamínmi a minerálmi, aby poskytli život udržateľnú výživu ľuďom, ktorí nemajú prostriedky na to, aby sa sami uživili. Spĺňa tiež všetky výživové požiadavky stanovené v rámci Svetového potravinového programu ako kompletné jedlo.

Či už ste obchodným partnerom Kyäni alebo zákazníkom Kyäni, máte príležitosť zmeniť život ľudí, ktorí potrebujú jedlo, prístrešie a nádej. Môžete buď priamo darovať nadácii Caring Hands, alebo zakúpiť Potato Pak-y na distribúciu ľuďom a komunitám alebo spoločenstvám, ktoré potrebujú základnú výživu alebo pomoc pri zmierňovaní následkov katastrof. Kliknutím na prepojenie nižšie získate ďalšie informácie, môžete darovať alebo zakúpiť Potato Pak na distribúciu. Spoločnosť Kyäni a ľudia, ktorí dostanú vašu veľkorysosť, vám ďakujú.

Dôraz spoločnosti Kyäni na dávanie

Pomoc druhým bola vždy hlavnou súčasťou základného presvedčenia zakladateľov. Táto vášeň dávania viedla ku kultúre spoločnosti Kyäni rozdávať a je základom nadácie Caring Hands. Spoločnosť Kyäni cestovala do najodľahlejších oblastí sveta, aby pomohla ľuďom bez podstatnej výživy, spoločne s tými, ktorí potrebujú školy na vzdelávanie svojich detí, a prístrešok pred prírodnými živlami.