Kyäni noteikumi

 • Garantija Klientu apmierinātībai ar produktiem (neattiecas uz Biznesa partneriem)

  Attiecībā uz visiem Klientu iegādātajiem produktiem Kyäni piedāvā trīsdesmit (30) dienu garantiju, kuras laikā var saņemt atpakaļ samaksāto naudu simts procentu (100%) apmērā (atskaitot piegādes izmaksas). Visi izlietotie un neizlietotie produkti Klientiem jāatdod atpakaļ Kyäni. Kyäni Izplatīšanas centrs apstrādās atpakaļ atsūtītos produktus un naudas atmaksas pieprasījumus trīsdesmit dienu laikā pēc to saņemšanas.

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumos, kad esat iegādājušies produktus, ko uzņēmums vairs netirgo, sezonāla rakstura produktus vai īpašos akcijas piedāvājumus, šis pirkums ir galīgs un jūs nevarat pieprasīt par to iztērētās naudas atmaksu vai iegādātās preces apmaiņu.

  Produktu garantijas laiks ir 30 dienas, skaitot no pirkuma datuma, jo īpaši tāpēc, ka Kyäni produkti ir izgatavoti no dabiskām sastāvdaļām. Tādējādi ātri bojājas un vairs nebūs iespējams pārdot, ja tās ir bijušas atvērtas, uzglabātas neatbilstošos apstākļos vai atdotas atpakaļ citā, nevis oriģinālajā iesaiņojumā.

  Visi ziedojumi labdarībai, tostarp Potato Pak pakas, ir galīgi un pēc 14 dienu atteikšanās termiņa beigām netiek atmaksāti.

  Klientiem nav atļauts pārdot produktu zemāk par tirgus vērtību vai izmantot Kyäni produktu tālākpārdošanai eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace vai līdzīgu mazumtirdzniecībai paredzētu tīmekļa vietni.

 • Biznesa partneru veikta produktu krājumu atgriešana

  Biznesa partneriem ir tiesības izstāties no Neatkarīga Biznesa partnera līguma, nemaksājot soda naudu un neminot šādas rīcības iemeslu, 14 kalendāro dienu laikā pēc līguma stāšanās spēkā ar nosacījumu, ka Biznesa partneris ir rakstiski informējis Kyäni par savu lēmumu izstāties no līguma, kamēr minētais termiņš vēl nav beidzies.

  Ja Neatkarīgā Biznesa partnera līgums tiek izbeigts vai anulēts vai nu saskaņā ar iepriekšējo punktu, vai šī dokumenta 11c. punktu, Kyäni atpirks no šī Biznesa partnera viņa rīcībā atlikušos un pārdošanai derīgos produktu krājumus, ko Biznesa partneris iegādājies no Kyäni iepriekšējo divpadsmit mēnešu laikā. Atpirkšanas cena tiek noteikta 90 procentu apmērā no Biznesa partnera samaksātās pirkuma cenas. Izdevumus par produktu piegādi Biznesa partnerim un produktu nogādāšanu atpakaļ Kyäni sedz Biznesa partneris un tie netiek atmaksāti. Ja Kyäni izbeidzis līgumu ar Biznesa partneri pamatota iemesla dēļ, produktu krājumi atpirkti netiks.

  Minētā līguma izpratnē atpirkšanai paredzētie krājumi ietver visus uzņēmuma ražotos produktus, reklāmas materiālus, sākuma pakas vai citus pārdošanu veicinošus līdzekļus, ko Biznesa partneris bija iegādājies no Kyäni. Potato Pak produkti šādos krājumos neietilpst.

  Šajā punktā minētie atpirkšanas nosacījumi neattiecas uz krājumiem, kuri vairs nav derīgi pārdošanai. Par pārdošanai nederīgiem krājumiem tiek uzskatīti krājumi, kuru lietošanas termiņš ir beidzies, kuru iesaiņojuma neskartības elements ir bojāts vai noņemts, kuri ir tikuši atvērti vai daļēji izlietoti un, kurus uzņēmums vairs netirgo, kā arī sezonāla rakstura produkti vai īpašo akciju produkti.
  Ja Biznesa partneris nepieņem produktu sūtījumu un tie vēlāk tiek atpirkti vai to iegādes izdevumi tiek atmaksāti saskaņā ar šo dokumentu (piemēram, ja pasūtījums tika atteikts, bija norādīta nepareiza adrese vai tālruņa numurs, piegādi neizdevās veikt vai kāda cita iemesla dēļ), Biznesa partnerim būs jāapmaksā administratīvie izdevumi 16 EUR (+PVN), kā arī pārvadāšanas izdevumi par produktu nogādāšanu Biznesa partnerim un to nosūtīšanu atpakaļ Kyäni.
  Biznesa partnerim visi produkti jānosūta Kyäni ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc e-pasta ziņojuma saņemšanas no Kyäni par to, ka produkti jāsūta atpakaļ. Tomēr atbildība par produktu zuduma risku pārvadāšanas laikā jāuzņemas Biznesa partnerim.

  Neatkarīgajiem Biznesa partneriem nav atļauts pārdot produktus zemāk par attiecīgajā brīdī publicēto vairumtirdzniecības (Biznesa partneriem paredzēto) cenu vai izmantot Kyäni produktu tālākpārdošanai eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace vai līdzīgu mazumtirdzniecībai paredzētu tīmekļa vietni.