Kyäni Disclaimers


 • DISCLAIMER: การปฏิเสธความรับผิด: ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นเรื่องปกติหรือได้รับการรับประกัน และต้องใช้ความพยายามและทักษะอย่างหนัก ด้วยการแนะนำลูกค้าคู่ค้าทางธุรกิจสามารถสร้างรายได้เสริมที่มีความหมายตามยอดขายผลิตภัณฑ์จริง คนส่วนใหญ่เข้าร่วมเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ส่วนตัวและมีรายได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย หากต้องการดูข้อมูลที่เป็นไปได้ให้ไปที่ income.kyani.com
 • DISCLAIMER: การปฏิเสธความรับผิด: ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับการประเมินโดย FDA ผลิตภัณฑ์ไคอานี่ไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัย บำบัดรักษา หรือป้องกันโรค หรือสภาวะทางการแพทย์ใด ๆ
 • DISCLAIMER: การปฏิเสธความรับผิด: ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับการประเมินโดย FDA ผลิตภัณฑ์ไคอานี่ไม่ได้มีไว้เพื่อวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือสภาวะทางการแพทย์ใด ๆ ผลลัพธ์ไม่ได้เป็นเรื่องปกติหรือได้รับการรับประกัน และต้องใช้ความพยายามและทักษะอย่างหนัก ด้วยการแนะนำลูกค้าและผู้จำหน่ายอิสระสามารถสร้างรายได้เสริมที่มีความหมายตามยอดขายผลิตภัณฑ์จริง คนส่วนใหญ่เข้าร่วมเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ส่วนตัวและมีรายได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย หากต้องการดูข้อมูลที่เป็นไปได้ให้ไปที่ income.kyani.com

 • DISCLAIMER: การปฏิเสธความรับผิด: การมีส่วนร่วมในการเดินทางเพื่อจูงใจ โปรแกรมรถยนต์ และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ไม่เป็นเรื่องปกติหรือได้รับการรับประกัน คุณสมบัติที่ระบุต้องทำงานหนัก ใช้ทักษะ และบรรลุเป้าหมายการขายที่เฉพาะเจาะจง คนส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติ ด้วยการแนะนำลูกค้าคุณจะได้รับรายได้เสริมที่มีความหมายตามยอดขายผลิตภัณฑ์จริง คนส่วนใหญ่เข้าร่วมเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ส่วนตัวและมีรายได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย หากต้องการดูข้อมูลที่เป็นไปได้โปรดไปที่ income.kyani.com
 • DISCLAIMER: การปฏิเสธความรับผิด: การเข้าร่วมในไคอานี่ คาร์ โปรแกรม ไม่ใช่เรื่องปกติหรือได้รับการรับประกัน คุณสมบัติต้องอาศัยการทำงานหนัก ทักษะและการประชุม ในอเมริกาเหนือ ณ เดือนธันวาคม 2019 มีผู้จำหน่ายอิสระน้อยกว่า 4.00% ที่มีคุณสมบัติสำหรับโปรแกรม ซึ่งให้เงินดาวน์จำนวนหนึ่งและการชำระเงินรายเดือนสำหรับผู้ที่เข้าถึงและรักษาอันดับที่เฉพาะเจาะจงต่อไป ด้วยการแนะนำลูกค้าคู่ค้าทางธุรกิจสามารถสร้างรายได้เสริมที่มีความหมายตามยอดขายผลิตภัณฑ์จริง คนส่วนใหญ่เข้าร่วมเพื่อซื้อสินค้าใช้ส่วนตัวและมีรายได้เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย หากต้องการดูข้อมูลที่เป็นไปได้ โปรดไปที่ income.kyani.com
 • DISCLAIMER: การปฏิเสธความรับผิด: ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้น เป้าหมาย และความพยายาม การออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุและรักษาน้ำหนักให้เหมาะสม หรือลดหรือเพิ่มน้ำหนักที่ต้องการ หากคุณมีอาการป่วย หรือกำลังตั้งครรภ์ อยู่ในการรักษาโรคเบาหวาน การใช้ยา หรือหากคุณกำลังเริ่มโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ไคอานี่หรือทำการเปลี่ยนแปลงอาหารอื่น ๆ หยุดใช้หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
 • DISCLAIMER: การปฏิเสธความรับผิด: ผลลัพธ์ที่อธิบายไว้ในที่นี้อาจไม่เหมือนกันและแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล ผู้ใช้ส่วนใหญ่รายงานว่าปรากฏการณ์ริ้วรอยทั้งตื้นและลึกดูดีขึ้น ผิวกระชับ และการลดเลือนสัญญาณแห่งวัยที่มองเห็นได้ ด้วยการใช้เป็นประจำ

DISCLAIMER: การปฏิเสธความรับผิด: ไคอานี่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่แสวงหาผลกำไร ผลิตภัณฑ์โปเตโต้ แพคเป็นความคิดริเริ่มของไคอานี่ที่อนุญาตให้ผู้จำหน่ายอิสระและลูกค้าสามารถซื้อโปเตโต้ แพค จากไคอานี่และบริจาคให้กับองค์กรการกุศล เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กที่ขาดสารอาหารในหลายประเทศ ราคาของโปเตโต้ แพครวมต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายทั่วไปการจัดจำหน่ายและการขาย เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ไคอานี่ส่วนใหญ่ ไคอานี่ได้รับผลกำไรและผู้จำหน่ายอิสระจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการจำหน่ายโปเตโต้ แพคแต่ละครั้ง โปเตโต้ แพคที่จำหน่ายทั้งหมดถูกบริจาคและจัดส่งไปยังองค์กรซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถขอคืนเงินได้

 • การบรรลุเป้าหมายที่ดีต่อสุขภาพภายในการท้าทาย 90 วันต้องมีการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่เหมาะสม และการอุทิศตน ผลลัพธ์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้น เป้าหมาย และความพยายามของแต่ละคน ผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ตัดสิน โดยพิจารณาจากเกณฑ์อัตนัยรวมถึงระดับที่ผู้เข้าร่วมบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพ การเปรียบเทียบภาพถ่ายก่อนและหลัง ระดับความเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการเขียนเรียงความบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจผู้เข้าร่วมอย่างไร การใช้ผลิตภัณฑ์ของไคอานี่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และปฏิบัติตามนโยบายของไคอานี่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎการแข่งขันโดยรวม หากคุณมีอาการป่วย หรือกำลังตั้งครรภ์ รับการรักษาโรคเบาหวาน การใช้ยา หรือหากคุณกำลังเริ่มโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ไคอานี่หรือทำการเปลี่ยนแปลงอาหารอื่น ๆ หยุดใช้หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การแข่งขันถือเป็นโมฆะหากมีการห้าม ดูกฎการแข่งขันสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ข้อมูลนี้รวมถึงข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำใด ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ หรือการดูแลสุขภาพ หรือใช้เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ หรือการรักษาสำหรับปัญหาใด ๆ ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำและบริการระดับมืออาชีพจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติซึ่งคุ้นเคยกับข้อเท็จจริงเฉพาะของคุณ
 • ข้อมูลนี้อาศัยการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับส่วนผสมบางรายการในผลิตภัณฑ์ไคอานี่ ไม่มีการศึกษาใดที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไคอานี่โดยเฉพาะและไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างผลการศึกษาเหล่านี้กับผลิตภัณฑ์ไคอานี่ ทั้งการศึกษาหรือข้อความและผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงที่นี่ไม่ได้รับการประเมินโดยสมาคมอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์ไคอานี่ไม่ได้มีไว้เพื่อ และไม่วินิจฉัย รักษา ป้องกัน หรือบรรเทาโรคหรืออาการใด ๆ
 • หากคุณมีอาการป่วย หรือกำลังตั้งครรภ์ รับการรักษาโรคเบาหวาน มีการใช้ยา หรือหากคุณกำลังเริ่มโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ไคอานี่หรือทำการเปลี่ยนแปลงอาหารอื่น ๆ หยุดใช้หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์