พลังของสารอาหารไนโตร

Kyani hands logo

แคริ่ง แฮนด์ส

พันธกิจของไคอานี่ แคริ่ง แฮนด์ส คือการนำความหวังมาสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน โดยส่งเสริมการเข้าถึงด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการศึกษา และด้วยความช่วยเหลือจากผู้จำหน่ายอิสระของเรา ไคอานี่จึงสามารถบรรลุเป้าหมายในพันธกิจนี้ทั่วโลก มาลองดูว่าคุณช่วยได้อย่างไร!

Kyani company logo

เรื่องราวของเรา

ไคอานี่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณประโยชน์ต่อผู้คนในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับโอกาสทางธุรกิจที่ทรงพลัง หากคุณต้องการสุขภาพที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตชีวามากขึ้น ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา!

Kyani company logo

เรื่องราวของเรา

ไคอานี่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณประโยชน์ต่อผู้คนในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับโอกาสทางธุรกิจที่ทรงพลัง หากคุณต้องการสุขภาพที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น มีชีวิตชีวามากขึ้น ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา!

รางวัล Grand Gold Quality Award

Monde Selection เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับสากลที่ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค ได้ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมของไคอานี่ Monde ได้มอบรางวัล Grand Gold Quality Award ให้กับสูตรผลิตภัณฑ์ซันเซ็ท (Sunset) ของเรา โดยรางวัล Grand Gold Quality Award นี้นับเป็นรางวัลสูงสุดขององค์กร

การยอมรับจากสภากาชาด

กาชาดสากลได้ให้การยอมรับไคอานี่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจากความเต็มใจและความสามารถในการอุทิศเวลา ความช่วยเหลือทางการเงิน และอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น โปเตโต้ แพค เพื่อช่วยเหลือผู้คนในยามที่ขาดแคลน รางวัลล่าสุดที่ได้รับนั้นมาจากประเทศอิตาลีและประเทศฮังการี ด้วยการร่วมสนับสนุนความช่วยเหลือของสภากาชาดต่อสถานการณ์ภัยพิบัติ

ไคอานี่ แคริ่ง แฮนด์ส

พันธกิจของไคอานี่ แคริ่ง แฮนด์ส คือการนำความหวังมาสู่เด็ก ๆ ที่ขาดแคลน โดยส่งเสริมการเข้าถึงด้านโภชนาการ สุขอนามัย และการศึกษา และด้วยความช่วยเหลือจากผู้จำหน่ายอิสระของเรา ไคอานี่จึงสามารถบรรลุเป้าหมายในพันธกิจนี้ทั่วโลก เมื่อไม่นานมานี้ ไคอานี่ได้รับการยอมรับจากเทศบาลเมืองไอดาโฮ ฟอลส์ในการให้ความช่วยเหลือด้านการกุศลอีกด้วย

ติดตาม กดถูกใจ ไคอานี่
Twitter logo Twitter logo
facebook logo facebook logo
instagram logo instagram logo
vimeo logo vimeo logo
youtube logo youtube logo