Kyäni-overholdelse

 • Produkttilfredshedsgaranti for kunder (gælder ikke for Business Partners)

  Kyäni tilbyder hundrede procent (100 %) tredive (30) dages returret (minus forsendelsesomkostninger) på alle produkter, der købes af kunder. Kunder skal returnere alle brugte og ubrugte produkter til Kyäni. Når dette er blevet modtaget, behandler Kyänis distributionscenter alle returneringer og restitutioner inden for tredive dage efter modtagelse af produktet.

  Bemærk, at alle salg af produkter, som ikke længere sælges af virksomheden, eller som er sæsonbestemte eller særligt salgsfremmende produkter, er endelige og ikke berettiget til refusion eller bytte.

  Produkter er garanteret i mindst 30 dage fra købsdatoen, især fordi Kyäni-produkterne er fremstillet med naturlige ingredienser og ikke må videresælges, idet produkterne er letfordærvelige og ikke i salgbar stand, hvis de åbnes, ikke opbevares korrekt eller ikke returneres i den originale emballage.

  Alle velgørende donationer er endelige og kan ikke refunderes efter udløb af fortrydelsesperioden på 14 dage.

  Kunder må ikke sælge produktet til under markedsværdi eller bruge websteder som eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace eller en lignende online forhandler til at videresælge Kyäni-produkter.

 • Returnering af lager fra Business Partners

  Business Partners har 14 kalenderdage fra ikrafttrædelsesdatoen for den uafhængige Business Partner-aftaletil at trække sig tilbage, uden straf og uden at give nogen grund, forudsat at Business Partneren underretter Kyӓni om en sådan beslutning om at trække sig tilbage skriftligt, inden
  perioden udløber.

  I tilfælde af frivillig opsigelse eller annullering af en Independent Business Partner-aftale, enten i henhold til foregående afsnit eller afsnit 11.c herover, køber Kyäni den del af Independent Business Partnerens aktuelt omsættelige lager fra vores Independent Business Partner, som Business Partneren købte fra Kyӓni inden for de foregående tolv måneder. Tilbagekøbsprisen er 90 procent af den købspris, der blev betalt af Business Partneren. Omkostninger, der betales til levering af produkterne til Business Partneren og for at returnere produkterne til Kyäni, afholdes af Business Partneren og refunderes ikke. Kyäni vil ikke genkøbe produkter fra Business Partnere, der bliver afskediget.

  Med henblik på aftalen inkluderer lagerbeholdningen, der er genstand for tilbagekøb, alle firmaproducerede produkter, reklamemateriale, startpakker og andre salgshjælpemidler, der er købt af Business Partneren fra Kyäni.

  Bestemmelserne om tilbagekøb i dette afsnit gælder ikke for beholdninger, der ikke er aktuelt omsættelig beholdning. Aktuelt omsættelig beholdning omfatter ikke beholdning, der er gået over udløbsdatoen, der har fået fjernet eller beskadiget sikkerhedsforseglingen, der er blevet åbnet eller er delvist brugt, der er ikke længere sælges af virksomheden, eller der er sæsonbestemt eller et særligt salgsfremmende produkt.
  Hvis Business Partneren ikke gør krav på produkterne, og de senere købes tilbage eller tilbagebetales herunder (dvs. ordren blev afvist, adressen eller telefonnummeret var forkert, mislykket levering eller anden grund), debiteres Business Partneren administrationsgebyrer med et beløb på 16 EUR (+ moms) og forbliver ansvarlig for omkostninger, der skal betales for at sende produktet til Business Partneren og for at returnere produktet til Kyäni.
  Alle produkter skal sendes af Business Partneren til Kyäni senest 14 dage efter modtagelse af den rådgivende e-mail fra Kyäni for returnering af produkter. Business Partneren bærer dog risikoen for tab, mens produkterne er i transit.

  Independent Business Partners må ikke sælge produkterne til under den nuværende offentliggjorte (Business Partner) engrospris eller bruge websteder som eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace eller en lignende online forhandler til at videresælge Kyäni-produkter.