Kyäni nõuetele vastavus

 • Kliendirahulolu garantii (ei kehti äripartneritele)

  Kyäni annab kõigile klientide ostetud toodetele kolmekümnepäevase (30) garantii, mis tähendab, et kui klient ei ole tootega rahul, saab ta selle aja jooksul sada protsenti (100%) oma rahast tagasi (välja arvatud saatmiskulud). Garantii kasutamiseks peab klient Kyänile toote tagastama, olenemata sellest, kas toode on kasutatud või kasutamata. Tagastamise järel töötleb Kyäni tagastamisega seotud andmeid ja teeb tagasimakse kolmekümne päeva jooksul alates toote kättesaamisest.

  Pane tähele – kui ettevõte on mõne toote müügi lõpetanud, näiteks hooajatooted või erikampaania tooted, on see otsus lõplik ning neid tooteid ei hüvitata ega vahetata ümber.

  Toodetele kehtib alates ostukuupäevast vähemalt 30-päevane garantii, eelkõige seetõttu, et Kyäni tooted on valmistatud looduslikest koostisainetest. Seega on nad riknevad ning kui pakend on avatud või tooteid on valesti ladustatud või tagastatud pakendis, mis ei ole originaalpakend, ei pruugi need olla edasimüüdavad ega müüdavas seisukorras.

  Kõik heategevuslikud annetused on lõplikud ja pärast 14-päevast tagastamistähtaega ei ole neid võimalik tagastada.

  Klientidel ei ole lubatud tooteid müüa alla turuväärtuse ega kasutada Kyäni toodete edasimüümiseks veebisaite nagu eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace ega muid sarnaseid internetimüügi portaale.

 • Toodete tagastamine äripartnerite poolt

  Äripartnerid võivad 14 kalendripäeva jooksul alates sõltumatu äripartneri lepingu jõustumisest taganeda lepingust ilma sanktsioonideta ja ühtegi põhjust nimetamata, tingimusel et äripartner teavitab Kyänit taganemise otsusest kirjalikult enne nimetatud perioodi möödumist.

  Sõltumatu äripartneri lepingu vabatahtliku lõpetamise või tühistamise korral kas eelmise lõigu kohaselt või käesoleva punkti 11.c alusel, ostab Kyäni äripartnerilt tagasi mistahes osa äripartneri turukõlblikust inventarist, mille äripartner on Kyänilt ostnud eelneva kaheteistkümne kuu jooksul. Tagasiostuhind on 90 protsenti äripartneri makstud ostuhinnast. Äripartnerile toodete tarnimise ja Kyänile tagastamise kulud kannab äripartner ja neid ei hüvitata. Kyäni ei osta tooteid tagasi äripartneritelt, kelle leping lõpetati põhjusega.

  Selle lepingu raames peetakse tagasiostetavateks kõiki ettevõtte toodetud tooteid, kampaaniamaterjale, stardikomplekte ja muid müügivahendeid, mida äripartner on Kyänilt ostnud.

  Selle jaotise tagasiostusätted ei kehti toodetele, mida hetkel ei ole võimalik müüa. Need on tooted, mille kõlblikkusaeg on möödunud, turvatempel on kahjustatud või eemaldatud, mis on avatud või osaliselt tarbitud, mille tootmise on ettevõte lõpetanud või mida toodetakse üksnes hooajaliselt või erikampaania raames.
  Kui äripartner ei võta tooteid vastu ja hiljem ostetakse need tagasi või hüvitatakse käesoleva alusel (st tellimusest keelduti, aadress või telefoninumber on vale, kohaletoimetamine ebaõnnestus või muul põhjusel), nõutakse äripartnerilt 16 euro suurust (+käibemaks) haldustasu ning äripartnerile toote tarnimise ja Kyänile toote tagastamise kulude katmist.
  Äripartner peab tarnima Kyänile kõik tooted hiljemalt 14 päeva jooksul alates e-kirjast, milles Kyäni jagab toodete tagastamise soovitusi. Ent äripartner kannab toodete teeloleku ajal kaotsimineku riski.

  Sõltumatutel äripartneritel ei ole lubatud müüa tooteid alla hetkel avaldatud (äripartneri) hulgihinna ega kasutada Kyäni toodete edasimüümiseks veebisaite nagu eBay, Amazon, Craigslist, Facebook Marketplace ega muid sarnaseid internetimüügi portaale.